Aj v tej najtuhšej zime vám bude teplo a príjemne

Myslíte si, že energia nahromadená vo vzduchu, ktorý je všade okolo nás, sa dá využiť ?

Ste majiteľom domu a potrebujete zariadenie, ktoré dokáže efektívne a komfortne vykurovať interiér aj ohrievať vodu (TUV resp. OPV) ?

Tiež by sa vám páčilo, keby ste nemuseli viac rozmýšľať nad tým, či máte dostatok palivového dreva, brikiet, uhlia alebo vykurovacieho oleja pre vykurovaciu sezónu ? Páči sa vám myšlienka pokojného spánku bez nočného vstávania kvôli prikladaniu paliva do pece ? Alebo ste už starší a ubúdajú vám sili na túto namáhavú činnosť ?

Chceli by ste dobre investovať a ušetriť ? Mať doma teplo a teplú vodu lacnejšie so zvýšeným komfortom bývania ako keby ste si teplo a teplú vodu vyrábali priamou premenou elektrickej energie na teplo cez elektrické špirály ?

Chcete mať možnosť nielen vykurovať interiér objektu, ale aj ho v letných mesiacoch ochladzovať ?

Chcete získať lepšie energetické ohodnotenie vašej stavby ? Potrebujete splniť podmienky energetického certifikátu pre vašu budovu ?

Veľa ľudí má podobné otázky, a aj oni uvažujú nad vlastným tepelným čerpadlom.

Prečo tepelné čerpadlo ?

Vzduch je zadarmo

Do vzduchu sa akumuluje slnečná tepelná energia. Použitím vhodnej technológie tepelného čerpadla sa takéto, pre človeka nepostačujúce, teplo dá premeniť na teplo postačujúce nielen na komfortné vykúrenie objektu, ale aj na prípravu teplej vody v zásobníkovom ohrievači tepla.

Výhodné a ekonomické

Dnešné technológie umožňujú využívať energiu zo vzduchu skutočne už veľmi ekonomicky a výhodne. Teplo vyrobené tepelným čerpadlom je tak už dnes lacnejšie ako teplo vyrobené priamou premenou elektriny na teplo.

Ekologické

Tepelné čerpadlo vyrába teplo z obnoviteľného zdroja energie. Nemali by sme zabúdať, že jeho využívaním, každý z nás svojou trochou prispieva k čistejšej a zdravšej planéte pre naše deti a budúce generácie.

Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch - voda ?

Tepelné čerpadlo je v princípe chladnička. Predstavte si, že do obvodového múru vašeho domu urobíte taký otvor, že do neho tesne vsuniete vašu chladničku tak, aby dvierka chladničky boli neustále otvorené do exteriéru a trubičky kondenzátoru boli v interiéri. Chladnička potom odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a kondenzátor chladničky ohrieva interiér. Tepelné čerpadlo vzduch - voda je zariadenie, ktoré odoberá nízkopotenciálové teplo zo vzduchu a jeho prečerpávaním, pomocou elektrickej energie, získava tepelnú energiu, cez výmenník ukladanú do vody, využiteľnú pre vykurovanie objektov a ohrev vody.

Vďaka výparníku, kompresoru, kondenzátoru, expanznému ventilu, chladivu, elektrickej energii a platným termodynamickým zákonom dokáže tepelné čerpadlo vzduch - voda produkovať tepelnú energiu, zloženú z tepelnej energie získanej zo vzduchu, vďaka vlastnostiam použitého chladiva, a z tepelnej energie vzniknutej prácou kompresora.

COP - vykurovacie výkonové číslo tepelného čerpadla, udáva pomer výstupného tepelného výkonu k elektrickému príkonu na vstupe.

SCOP - sezónne vykurovacie výkonové číslo tepelného čerpadla, udáva pomer celkového výstupného tepelného výkonu ku celkovému elektrickému príkonu na vstupe v priebehu jedného roka.

Čím sú čísla COP a SCOP vyššie, tým je tepelné čerpadlo účinnejšie.

 

Napr.: COP 3 = 3 kWt / 1 kWe

Tepelné čerpadlo s výkonovým číslom COP 3 vyprodukuje 3 kW tepla pri elektrickom príkone 1 kW.

Aké sú hlavné súčasti tepelného čerpadla vzduch - voda vo vyhotovení split ?

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla

Bežne obsahuje výparník, kompresor, ventilátory a ďalšie dôležité komponenty.

Vnútorná jednotka (hydrobox) tepelného čerpadla

Bežne obsahuje kondenzátor, výmenník, expanzný ventil, riadiacu elektroniku a ostatné dôležité komponenty.

Potrubie

Medené izolované potrubie, ktorým prúdi chladivo medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou tepelného čerpadla.

Elektrické a riadiace káblové prepoje

Bezpečnostné, riadiace a regulačné prvky

Aké značky tepelného čerpadla vzduch - voda ponúkame ?

Ponúkame tepelné čerpadlá vzduch - voda značiek Daikin a Panasonic. Máme s nimi dlhodobo pozitívne skúsenosti a prax nás stále presviedča o kvalite týchto výrobcov.

Prečo tepelné čerpadlo vzduch - voda ?

Komfortný spôsob vykurovania a prípravy teplej vody

Tepelné čerpadlo potrebuje elektrickú energiu aby mohlo vyrábať teplo. Nemusíte sa viac zaujímať o to, či máte dostatok palivového dreva, brikiet, uhlia alebo vykurovacieho oleja pre vykurovaciu sezónu. V noci môžete pokojne spať a nemusíte vstávať, aby ste priložili palivo do pece. Oddychujte.

Kvalitná presne merateľná energia

Počas prevádzky tepelného čerpadla platíte za množstvo spotrebovanej kvalitnej elektrickej energie, meranej presným ciachovaným elektromerom. Môže sa vám stať, že kúpite nekvalitné uhlie, pelety ktoré nechcú horieť alebo iné palivo s výhrevnosťou, ktorú si neviete overiť, ale nemôže sa vám stať, že kúpite nekvalitnú elektrickú energiu, lebo jej kvalita je daná normami a túto kvalitu zabezpečuje distribučná spoločnosť.

Rýchla inštalácia

Časová doba inštalácie je závislá od konkrétneho typu inštalovaného tepelného čerpadla a od stavu pripravenosti domu. Súčasťou inštalácie sú aj technologické postupy, ktoré sa nedajú časovo uponáhľať. Samotná inštalácia pri vhodnom naplánovaní časovo vyžaduje jeden až dva dni.

Skvelé využitie počas celého roku

Tepelné čerpadlo vzduch - voda efektívne zohrieva vodu v zásobníkovom ohrievači vody počas celého roku, vykúri interiér v zime aj v iných chladných dňoch a pri vhodnom návrhu dokáže v letných horúčavách aj ochladzovať interiér.

S možnosťou riadenia na diaľku

Niektoré modely nami ponúkaných tepelných čerpadiel môžu disponovať komunikačným rozhraním, vďaka ktorému sa tepelné čerpadlo dá na diaľku kontrolovať, prípadne riadiť pomocou počítača, inteligentného telefónu, prípadne tabletu.

Cena tepla je takmer tretinová oproti priamemu elektrickému ohrevu

Kontaktujte nás pre viac informácií o cene elektrickej energie potrebnej pre výrobu tepla vo vašom konkrétnom prípade.

Dotácia z programu Zelená domácnostiam

Kontaktujte nás pre viac informácií o možnosti dotácie vo vašom konkrétnom prípade.

Chceli by ste vedieť viac ?

Máte záujem o konzultáciu ?

Vyplňte formulár a odošlite. Čoskoro vás budeme kontaktovať.