Solárny fotovoltaický ohrev vody

Slnko vám nepošle zvýšenú faktúru za zohriatie vody aj keď ceny energií porastú.

Ohrev vody v boilery pomocou elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov.

Páčia sa vám technické riešenia, ktoré uľahčujú život, majú reálne ekonomické a ekologické výhody a zvyšujú životný komfort ?

Pohrávate sa s myšlienkou ako ušetriť ? Chcete dobre investovať ?

Túžite vedieť vyrábať teplú vodu oveľa lacnejšie ako keď ste ju vyrábali z plynu alebo z elektrickej energie zo siete ?

Chcete získať lepšie energetické ohodnotenie vašej stavby ? Potrebujete splniť podmienky energetického certifikátu pre vašu budovu ?

Veľa ľudí má podobné otázky, a aj oni uvažujú nad vlastným solárnym fotovoltaickým ohrevom vody.

Prečo fotovoltaická výroba teplej vody ?

Slnko je zadarmo

Je to energia, ktorá dopadá na strechu vášho domu, či pozemku každý deň, či chcete alebo nechcete. A máte jej k dispozícii veľa a zadarmo, stačí ju len využiť.

Výhodné a ekonomické

Dnešné technológie umožňujú využívať energiu slnka skutočne už veľmi ekonomicky a výhodne. Teplá voda vyrobená zo slnka je tak už dnes lacnejšia ako keď sa vyrába z elektriny odobratej z elektrickej siete.

Ekologické

Slnko je čistý a obnoviteľný zdroj energie. Nemali by sme zabúdať, že jeho využívaním, každý z nás svojou trochou prispieva k čistejšej a zdravšej planéte pre naše deti a budúce generácie.

Ako funguje solárny fotovoltaický ohrev vody ?

Solárny fotovoltaický ohrev vody je v primárnej podobe podobný tradičným dobre známym solárnym kolektorom, a tiež produkuje teplú vodu (TÚV alebo OPV). Avšak robí to jednoduchšie, elegantnejšie a účinnejšie, a to počas celého roka. Solárny fotovoltaický ohrev neprodukuje priamo teplú vodu, ktorá musí zložito prúdiť medzi strechou a kotolňou (bojlerom), ale produkuje modernú elektrickú energiu, ktorá sa dá ľahko priviesť k bojleru a tá zabezpečuje ohrev vody v bojlery. Takéto riešenie prináša veľké množstvo praktických, inštalačných, prevádzkových aj ekonomických výhod oproti tradičným solárnym kolektorom.

Vysvetlivky: TÚV = Teplá úžitková voda, OPV = Ohriata pitná voda

Aké sú hlavné súčasti solárneho fotovoltaického ohrevu vody ?

Fotovoltaické panely

Zariadenia, ktoré na základe fotoelektrického javu produkujú elektrickú energiu.

Zásobníkový ohrievač vody (boiler, zásobník)

Zariadenie s funkciou akumulácie tepla do vody, ktoré dokáže v sebe efektívne uložiť fotovoltaickými panelmi vyrobenú energiu vo forme tepla.

Bezpečnostné, riadiace a regulačné prvky.

Prečo solárny fotovoltaický ohrev vody ?

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pri vhodnom naplánovaní trvá inštalácia len jeden až dva dni. Vyžaduje minimálne zásahy do budovy.

Funguje skvelo aj v zime, aj v menej priaznivých slnečných podmienkach

Fotovoltaické panely sú v podstate polovodičové súčiastky, čím sú viac a lepšie chladené, tým vyššia je ich účinnosť. Práve preto fungujú v zime veľmi dobre a chlad im nevadí, ba práve naopak, aj aj preto majú v zime výrazne lepšie energetické zisky ako klasické teplovodné solárne kolektory. Takýmto spôsobom môžete mať teplú vodu zo slnka nie len v lete ale aj v zime.

Bez potreby hrubých, drahých a prašných zásahov do stavby domu pri inštalácii

V prípade inštalácie fotovoltaickej technológie ohrevu nie je potrebné prebúravať v stenách domu veľké diery čo najkratšou cestou k bojleru, ako to je v prípade solárnych teplovodných kolektorov, kde treba inštalovať pomerne hrubé rúry aj s izoláciou. Stačí zo strechy spustiť k bojleru dva tenučké kábliky, ktoré môžu ísť k bojleru elegantne, rýchlo a najmenej invazívnou cestou.

Minimálna údržba a prevádzkové náklady

Fotovoltická elektrina prúdi do bojleru bez akýchkoľvek problémov, starostí a údržby. Netreba, ako v prípade klasických teplovodných kolektorov, aby neustále bežalo obehové čerpadlo (spotrebujúce drahú elektrickú energiu počas dennej špičky), alebo každých 3-5 rokov (alebo po jej zovretí v prípade letných prebytkov) meniť nemrznúcu kvapalinu v potrubí. Nič sa netreba starať, fotovoltaický systém beží bez problémov.

Bez rizika zovretia a znehodnotenia prenosovej kvapaliny

Veľkým reálnym praktickým problémom klasických solárnych kolektorov je situácia v lete, keď je prebytok slnečnej energie (veľmi slnečné dni, alebo nízka spotreba, napríklad pri odchode na dovolenku), kedy hrozí stagnácia systému a zovretie teplo-nosného média - nemrznúcej kvapaliny. Zovretie spôsobuje znehodnotenie nemrznúcej kvapaliny a riziko zanesenia potrubí a postupnú degradáciu rozvodov a teplonosného média solárnych kolektorov s potrebou ich výmeny. U fotovoltaického systému nič také nehrozí.

Návratnosť investície už aj do 6 rokov

Kontaktujte nás pre viac informácií o návratnosti vo vašom konkrétnom prípade.

Cena elektrickej energie takmer o polovicu nižšia ako zo siete

Kontaktujte nás pre viac informácií o cene elektrickej energie zo slnka vo vašom konkrétnom prípade.

Možnosti rozšírenia solárneho fotovoltaického ohrevu vody

Dá sa jednoducho zväčšiť inštalovaný počet fotovoltaických panelov alebo sa dajú doplniť spotrebiče vyrobenej elektrickej energie. Kontaktujte nás pre viac informácií o možnosti rozšírenia riešenia vo vašom konkrétnom prípade.

Dotácia z programu Zelená domácnostiam

Kontaktujte nás pre viac informácií o možnosti dotácie vo vašom konkrétnom prípade.

Chceli by ste vedieť viac ?

Máte záujem o konzultáciu ?

Vyplňte formulár a odošlite. Čoskoro vás budeme kontaktovať.

Kontakt

Telefón

+421 908 075 389

E-mail

goldensun@goldensun.sk

Facebook

Už čoskoro...

Adresa sídla a údaje (pre poštu a fakturáciu):

GoldenSUN Slovakia, s.r.o., 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Adresa prevádzky:

GoldenSUN Slovakia, s.r.o., ul. Nová 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia