Solárna fotovoltaická výroba elektriny

“Slnko vám nepošle zvýšenú faktúru za elektrinu aj keď ceny energií porastú.”

Výroba elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne pre vlastnú spotrebu.

Myslíte si, že strecha vašej budovy by mohla mať väčšie využitie ?

Vlastníte objekt, ktorý má neustálu spotrebu elektriny ?

Chcete dobre investovať a ušetriť ? Túžite vedieť vyrábať elektrickú energiu lacnejšie ako keď ju kupujete ?

Chcete získať lepšie energetické ohodnotenie vašej stavby ? Potrebujete splniť podmienky energetického certifikátu pre vašu budovu ?

Veľa ľudí má podobné otázky, a aj oni uvažujú nad vlastným solárnym fotovoltaickým zdrojom.

Prečo fotovoltaická výroba elektriny ?

Slnko je zadarmo

Je to energia, ktorá dopadá na strechu vášho domu, či pozemku každý deň, či chcete alebo nechcete. A máte jej k dispozícii veľa a zadarmo, stačí ju len využiť.

Výhodné a ekonomické

Dnešné technológie umožňujú využívať energiu slnka skutočne už veľmi ekonomicky a výhodne. Elektrina vyrobená zo slnka je tak už dnes lacnejšia ako elektrina zo siete.

Ekologické

Slnko je čistý a obnoviteľný zdroj energie. Nemali by sme zabúdať, že jeho využívaním, každý z nás svojou trochou prispieva k čistejšej a zdravšej planéte pre naše deti a budúce generácie.

Ako funguje fotovoltaická výroba elektriny ?

Fotovoltaická solárna elektráreň vyrába z jednosmernej elektrickej energie produkovanej fotovoltaickými panelmi za pomoci DC/AC meniča elektrickú energiu so sieťovými parametrami (1 fáza 230VAC, 3 fázy 400VAC). Podľa použitého meniča fotovoltaické elektrárne delíme na sieťové on grid s dodávkou elektrickej energie do distribučnej siete, na ostrovné off grid s dodávkou elektrickej energie do vlastnej siete, keď objekt nie je pripojený do distribučnej siete, a na hybridné, ku ktorým sa dá pripojiť akumulátor elektrickej energie.

Aké sú hlavné súčasti fotovoltaického zdroja ?

Fotovoltaické panely

Zariadenia, ktoré na základe fotoelektrického javu produkujú elektrickú energiu.

DC/AC menič

Zariadenie premieňajúce jednosmernú elektrickú energiu na elektrickú energiu s parametrami distribučnej siete (1 fáza 230VAC, 3 fázy 400VAC), s funkciou vyhľadávania maximálneho bodu výkonu fotovoltaických panelov pri daných slnečných podmienkach (MPPT).

Elektrický akumulátor (voliteľné)

Zariadenie umožňujúce uskladniť vyrobenú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov.

Bezpečnostné, riadiace a regulačné prvky.

Aké sú možnosti pripojenia fotovoltaického zdroja na Slovensku ?

Na Slovensku sa v súčasnej dobe dajú pripojiť do distribučnej sústavy nasledovné typy fotovoltaických zdrojov:

  • Malý zdroj - zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Malý zdroj nachádza svoje uplatnenie v rodinných domoch, škôlkach, školách, a pod.
  • Lokálny zdroj - zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja, ktorého výkon nepresahuje maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta. Výroba elektriny z lokálneho zdroja je určená pre vlastnú spotrebu odberného miesta. Lokálny zdroj je vhodný pre objekty so stálou spotrebou elektrickej energie ako sú bytové domy, nemocnice, domovy seniorov, čerpacie stanice pohonných hmôt, priemyselné objekty, obchodné centrá, a pod.

Prečo solárny fotovoltaický zdroj ?

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Časová doba inštalácie je závislá od veľkosti inštalácie. Samotná inštalácia pri vhodnom naplánovaní vyžaduje minimálne zásahy do budovy.

Funguje skvelo aj v zime, aj v menej priaznivých slnečných podmienkach

Fotovoltaické panely sú v podstate polovodičové súčiastky, čím sú viac a lepšie chladené, tým vyššia je ich účinnosť. Práve preto fungujú v zime veľmi dobre a chlad im nevadí, ba práve naopak.

Bez potreby hrubých, drahých a prašných zásahov do stavby budovy pri inštalácii

V prípade inštalácie technológie fotovoltaického zdroja nie je potrebné prebúravať v stenách budov veľké diery. Stačí zo strechy spustiť ku ostatnej fotovoltaickej technológii potrebný počet fotovoltaických káblov, ktoré môžu ísť najmenej invazívnou cestou.

Minimálna údržba a prevádzkové náklady

Fotovoltická elektrina je vyrábaná bez akýchkoľvek problémov, starostí a údržby. Nič sa netreba starať, fotovoltaický systém beží bez problémov.

S možnosťou kontroly vyrobenej elektriny

Veľkou reálnou výhodou je možnosť monitoringu vyrobenej elektriny z fotovoltaického zdroja pomocou počítača, inteligentného telefónu, prípadne tabletu.

Návratnosť investície už aj do 10 rokov

S klesajúcou cenou fotovoltaických komponentov a vzrastajúcou cenou nakupovanej elektrickej energie z distribučných spločností sa investícia do fotovoltaického zdroja stáva viac a viac atraktívnou. Kontaktujte nás pre viac informácií o návratnosti vo vašom konkrétnom prípade.

Cena elektrickej energie takmer o polovicu nižšia ako zo siete

Kontaktujte nás pre viac informácií o cene elektrickej energie zo slnka vo vašom konkrétnom prípade.

Možnosti rozšírenia solárneho fotovoltaického zdroja

Dá sa zväčšiť inštalovaný počet fotovoltaických panelov, dá sa navýšiť výkon DC/AC meničov, dajú sa doplniť akumulátory, dá sa navýšiť kapacita akumulátorov. Kontaktujte nás pre viac informácií o možnosti rozšírenia riešenia vo vašom konkrétnom prípade.

Dotácia z programu Zelená domácnostiam

Kontaktujte nás pre viac informácií o možnosti dotácie vo vašom konkrétnom prípade.

Chceli by ste vedieť viac ?

Máte záujem o konzultáciu ?

Vyplňte formulár a odošlite. Čoskoro vás budeme kontaktovať.