Doporučte ​fotovoltaiku od GoldenSUN.energy a získejte odměnu až 20 000 Kč! Zapojte se do Partnerského programu!

Od 1.1.2023 jednodušší a výhodnější prodej přebytků energií z FVE

Energetický regulační úřad vydal vyhlášku, která od 1. 1. 2023 nařizuje distributorům uvolňovat druhý EAN. Tím se otevírá jednoduchá možnost k prodeji přebytků na spotovém trhu bez nutnosti změny dodavatele energie či zřízení podnikání na trhu s elektřinou.

Tato vyhláška je důležitým krokem ke zvýšení návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny.

Prodej přebytků na spotovém trhu bez nutnosti změny dodavatele energie

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou minulý týden schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ), přinese od nového roku kromě možnosti sdílení elektrické energie v rámci bytových domů i další změny. Jednou z nich je povinnost provozovatele distribuční sítě přidělit tzv. výrobní EAN i výrobnám bez licence na výrobu elektřiny. Pro majitele například malých fotovoltaických elektráren tak bude prodej přebytků elektřiny výhodnější a jednodušší.

K čemu je EAN

EAN je osmnáctimístný číselný kód, který slouží k identifikaci odběrného místa. Existují dva typy EANu. Prvním typem je tak zvaný spotřební EAN. Ten se přiřazuje všem odběrným místům a je určen pro odběr elektřiny z distribuční sítě. Druhý typ je tak zvaný výrobní EAN, který slouží k dodávkám elektřiny do distribuční sítě nezávisle na spotřebním EANu.

Výhoda dvou EANů

Dosud mohl mít zákazník pouze spotřební EAN. V případě, že má zákazník pouze spotřební EAN, znamená to, že může přebytky do sítě prodávat pouze stejnému obchodníkovi, od kterého elektřinu nakupuje, a to obvykle jen za fixní výkupní cenu. Přitom fixní výkupní cena bývá významně nižší než aktuální tržní cena. 

Malí výrobci elektřiny vydělají od nového roku na prodeji přebytků více

Po novele zákona od 1.1.2023 může mít zákazník EANy dva – spotřební a výrobní. Výhodou dvou EANů je, že zákazník si může vybrat jednoho obchodníka pro nákup elektřiny (spotřební EAN) a jiného pro prodej přebytků do sítě (výrobní EAN). Elektřinu může zákazník prodávat jednomu obchodníkovi za aktuální tržní (spotovou) cenu a naopak nakupovat elektřinu může od jiného obchodníka za fixní cenu. Výnosy z prodeje přebytků elektřiny vyrobené z FVE tak mohou být mnohem vyšší.

Změna po novele

Povinnost přiřadit výrobní EAN měl do této doby distributor pouze v případě, že se dotyčný zákazník stane držitelem licence na výrobu elektřiny. V praxi někteří distributoři výrobní EAN na požádání přidělovali i malým výrobnám bez licence, jiní naopak ne.

Nově platí, že pokud zákazník (bez ohledu na licenci nebo instalovaný výkon výrobny) požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci výrobního EANu, distributor musí předávací místo registrovat vždy.

Pro majitele menších FVE bude s výrobním EANem prodej přebytečné elektřiny výnosnější a doba návratnosti celkové investice se tak zkrátí.

Pokud chcete výrobní EAN získat, oslovte svého distributora, který vám ho přidělí. Poté si budete moci najít nového obchodníka, kterému své přebytky prodáte.